Kakashi Wireless Earphone Case

$24.00$35.00
  • Kakashi Wireless Earphone Case
  • Kakashi Wireless Earphone Case
  • Kakashi Wireless Earphone Case
  • Kakashi Wireless Earphone Case
  • Kakashi Wireless Earphone Case
  • Kakashi Wireless Earphone Case
  • Kakashi Wireless Earphone Case
  • Kakashi Wireless Earphone Case

Kakashi Wireless Earphone Case

$24.00$35.00

Keep your airpods or wireless earphones safe with this cool Kakashi case from Naruto.


Material: Silicone